HISTORIEK & DOEL


Het hele door Emiel Ramoudt nagelaten documentaire archief dat bestaat uit boeken, drukwerk, manuscripten en geluidsopnames werd in 1991 door zijn weduwe aan de Stad Roeselare geschonken.

Uiteraard dient dat materiële archief met zorg omgeven te worden en voor het nageslacht veilig gesteld. Erfgoed Emiel Ramoudt vzw is echter niet de eerste vereniging die zich om de herinnering van E.R. bekommert. Zij is opgericht na het door omstandigheden opheffen van een vroegere vzw. Enkele bestuursleden uit die opgedoekte groep vonden het bijzonder jammer dat er dan niets meer zou gebeuren dat het rijke gedachtegoed van de 'Mens zonder grens' in leven kon houden. Zij startten daarom een 'feitelijke vereniging' op als brug naar een meer uitgebreide vzw.

Met de steun van zijn dochter, mevrouw Machteld Ramoudt, actrice, en de medewerking van de Stad Roeselare willen wij, sinds 2008 verenigd in de huidige vzw Erfgoed Emiel Ramoudt, de conservatie en zo nodig de digitalisering van vooreerst de zwakste stukken coördineren.

Daarnaast wil Erfgoed Emiel Ramoudt vzw diverse initiatieven nemen, die bij wijze van spreken het werk van Emiel Ramoudt voortzetten, bijvoorbeeld (jonge) Roeselaarse kunstenaars stimuleren en promoten. Dit doen wij in eerste instantie telkens aan de hand van besprekingen in onze nieuwsbrief. Voor meer info ga naar activiteiten.

Erfgoed Emiel Ramoudt vzw neemt thans ook de zorg op zich over de verzameling grafisch werk van Roger Noyez, door hem in nagelatenschap gegeven aan onze vereniging omdat die volgens hem het meest in aanmerking kwam daarvoor. Zie de pagina’s activiteiten en Roger Noyez.